English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorlar:

Baştan başa, çevre sorusu.
Mantarın katma değeri

Mantar, plastik ve alüminyum çok değişik çevre etkilerine sahip. Biri ağaç kökenli, biri petrol, diğeri ise maden. Meşe mantarı ormanı olumsuz çevre etkisine sebep olabilir fakat petrol kuyusu ve boksit madeninin aksine büyük ölçüde azdır.

Sürdürülebilirlik ve geridönüşüm arasındaki ayrım da yapılmalıdır. Mantar geri dönüştürebilen ve de yenilenebilir bir ürün. Mantar yeniden üretir. Mantar tıpalar şarabın doğal endüstride kalmasını sağlarlar.

Boksitin alüminyuma dönüştürülmesi için büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu yüzden alüminyum üretim kaynakları enerji maliyetinin az olduğu kendi yerini belirleme eğilimine sahiptir, özellikle Kanada, Avusturalya, Jamaika, Arap Emirlikleri ve kuzeydoğu Avusturalya’da. Petrolden gelen tıpa olarak kullanılan çeşitli plastikler problematik bir konu ki daha fazla tartışmaya gerek yok.

A PriceWaterhouseCoopers araştırması göstermiştir ki, mantar tıpa kullanmanın çevresel avantajı çok büyüktür. Tüm süreci göz önüne alalım: üretimden, taşımaya; ömrünü tamamlamadan CO2 yaymaya kadar -iklim değişiklikleri olgusu ile direk ilişkisi olan- plastik tıpalardan 20 kat daha büyük ve alüminyum tıpadan da 24 kat daha fazla çevresel avantaja sahiptir.
Mantar meşesi ekili alanları karbon teknesi fonksiyonu görür. 2007 Lizbon Tarım Bilimi enstitüsünün yaptığı araştırma; Portekiz’de mantar arazileri, yıllık CO2 4.8 milyon ton, diğer bir deyişle ülke emisyonunun %5’ini elinde tutar.
Dünya meşe mantarı ormanlarının %32’sini Portekiz’deki ekili alanların oluşturduğu tüm bu ormanlar 14 milyon CO2 emilimini sağlar. Bu yüzden onları korumak için tek çözüm: Onun ekonomik kullanımını sürdürmek.

Bir yılda mantar tıpaları tarafından dağıtılan sera gazı emilimi, 490.000 sayıdaki arabanın yarattığı kirliliğe karşılık gelir. Meşe ağacı hayatı (yaklaşık 200 yıl) boyunca yapılan tüm soyma işlemleriyle elde edilen tabakaların toplam kalınlığı, hiç hasat yapılmamış ağaçlardaki mantar kalınlığından 3-4 kat daha büyüktür. Bu sebeten ötürü meşe hasatı yüksek miktarda sera gazı emilimine izin verir. Bu her durumda şaşırtıcı bir olgudur.

Şimdilerde mağazaların büyük bir kısmı bedava plastik torba dağıtımını durdurmuşken, bildiriliyor ki, iyi eski mantar tıpalar plastik ile yer değiştiriyor!