English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorlar:

Mantar Tıpa Geri Dönüşüm (MTG) Projeleri Yaklaşımlarındaki Çeşitlilik

Portekiz’de hala devam etmekte olan son uygulamalar nedeniyle farklı MTG yaklaşımlarını sınıflandırmak için henüz çok erken. Buna rağmen, gözlemlerimiz bize genel olarak aşağıdakiler belirtilenler tarafından yönlendirilen eylem planlarının olduğunu gösterir:

  • > Belediye projeleri;
  • > Stratejik güdümlü (ortaklıklar);
  • > Merkezi bir tema (örneğin: dayanışma).

MTG’nin başarısı için ilk şart, güçlü toplumsal talep ile, örtük veya açık, enstitülerin bu talebe cevap verme isteği arasında çift birleşmede yatar ki bu bir dizi aktörlerden kaynaklanan özel bir motivasyon anlamına gelir.
Mantıklı tavsiyeler vurgulanabilir ve projenin iyi yönetimi ile bağlantılı engeller ve fırsatlar perspektifi içine yerleştirilebilir. Bu karşılaştırmalı unsurlar ve değerlendirme puanları, şirketlere veya kuruluşlara kendileri kabul ettirmelerini ya da başka ülkelerin mantar geri dönüşüm pazarı içerisine kendilerini yerleştirerek değişik alanlara yönelmelerini ve de kalıcı ve uzun süreli projelerinnin uygulanmasını kolaylaştırmayı sağlayacaktır.
Bizim Portekiz çalışması MTG ile ilişkili bağımlı durumdaki önemli yaklaşımları tanımlar.

  • > Çevre politikalarının varlığı veya bir çevre karakterinin(yerel hiyerarşi, seçilen ilçe konseyleri katılımı) sektörel planları/programları;
  • > Az çok resmi, iyi bir ağ;
  • > Örgütsel faktörler maddi ve metodolojik koşullara bağlıdır.
  • > Özel (şirketler), kamu ve toplum kuruluşlarının seferberliği;
  • > Çeşitli kuruluşlar ve bunların uygulamaları arasındaki koordine iletişim;
  • > Maddi ve insan kaynaklarının kullanılabilirliği (destek, uzmanlık, dağıtımı ve lojistik bütçesi, vb);
  • > Katılımcılara onların katılımı, beklentileri ve talepleri üzerine geribildirim garantisine rağmen süreç boyunca kuruluşun bilgi / eğitim / genel anlamda tartışması.