English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponzoři:

Otázka Obchodu

Umělohmotné a šroubovací zátky už nejsou, pravděpodobně kvůli své ceně, žádným tabu. V nových vinařských zemích, především v Austrálii, Kalifornii a na Novém Zélandě, se už přizpůsobili novým metodám.

Ukázka výdajů pro švýcarského vinaře mluví sama o sobě:

  • Korek: mezi 0,55- 0,8 CHF
  • Umělá Hmota: zhruba 0,30 CHF
  • Šroubovací Zátka: pod 0,20 CHF (plus výdaje za přístroj)

Co se týká produkce a obchodu s korkem, 60% ze získaného korku jde do vinařského sektoru a zbytek se rozprostře mezi různá průmyslová odvětví. Korek se dá použít např. k izolaci, jako dekorativní materiál nebo v obuvnictví. Někteří vinaři se bouří a tvrdí, "že použití korku ve vinařství ničí vysazování korkových lesů". Ale korkový průmysl na to odpovídá: "toto tvrzení je absurdní, zvedl se počet vysazovaných dubů, dříve to bylo zhruba 50 stromů na jeden hektar, v současnosti se to pohybuje kolem 120. Tvoří tak asi 4 % světového zalesňování, což dokazuje, že nehrozí žádné nebezpečí".

Výroba umělých zátek se snaží především svými metodami zapůsobit a jednoduše přitáhnout nové zákazníky. Zaměřuje se hlavně na ekonomickou stránku a snaží se přesvědčit, že nové náhrady spolehlivě vydrží během období mezi uzavřením láhve a spotřebou vína. Na obhajobu říká François Xavier Denis, že "v dnešní době se 90% vín spotřebuje do šesti měsíců po uzavření láhve".
Podle něj je na světě vždy jedna láhev ze čtyř uzavřená umělou zátkou a ve Spojených státech je to dokonce každá druhá.

Jedna studie společnosti Skalli & Rein ukázala, že od 90. let došlo k ročnímu nárůstu v použití syntetických špuntů zhruba o 20%. Na konci roku 2009 má být až dva bilióny lahví uzavřených těmito zátkami, oproti 600 milionům v roce 2004.
V současnosti je jejich cílem stále ještě váhající francouzský trh. "Spojí-li se síly šroubovacích a umělých zátek, tak by měla celosvětová spotřeba korku spadnout v příštích pěti letech pod 50%", plánuje François Xavier Denis.