English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponzoři:

Otázka Představy

Obrázek o kvalitním vínu je úzce spojen s korkovou zátkou, která byla běžná v dobách našich předků, proto pro někoho může představovat "vznešený" materiál.

Také by se neměl opomenout typický zvuk vytažené zátky, který představuje důležitý rituál, bez něhož by bylo vychutnání vína ochuzené, stejně jako kdyby nám sommelier naléval kvalitní víno do plastových kelímků.

Nicméně je těžké definovat chování nové generace příznivců vína. Možná díky změnám a vývoji už tyto tradiční způsoby pominuly ovlivněny „fast foodovou kulturou.“
Ale ne všude je to stejné a dost záleží na původu. Ve vinařských zemích, jako například ve Francii, je stále ještě 90 % vín uzavíráno klasickou korkovou metodou. Naopak v zemích, kde je víc spotřebitelů než výrobců, jako například ve Švýcarsku, má 80% lahví šroubovací zátku.

Některé umělé zátky svým vzhledem napodobují korek, místo toho, aby se od něj odlišovaly. Mají tím okouzlit spotřebitele, pro které je důležitý afektovaný rituál otevření lahve vína podle klasické metody. Mezi další typy umělých zátek patří barevné zátky, které si mají získat zákazníka skrz tuto hravou metodu.

Výzkumy v Evropě ukázaly, že tři čtvrtiny konzumentů dávají přednost klasickému korku, před ostatními alternativami. Ale koupí-li si zákazník láhev vína v supermarketu, jak má zjistit, že je zátka z korku a ne umělohmotné náhrady? Neměly by být na lahvích umístěny informace typu „láhev uzavřena korkovým špuntem“ jako součást průhlednosti výrobku a informovanosti zákazníka?