English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorzy:

Właściwości Korka

Szczególną strukturę korka zapewnia szereg właściwości fizycznych, do których zaliczamy:

Lekkość. IKorek jest zbudowany z kompaktowej struktury około 36 mln komórek na cm3 wypełnionych azotem i tlenem, które stanowią 89,7% jego materii. Pozostała objętość komórki, która jest pusta w niemal 90% nadaje zdolność unoszenia się na wodzie, co pokazała jego długa historia stosowania przy produkcji boi i sieci rybackich.

Elastyczność. Ze względu na elastyczność membrany, komórki funkcjonują jak mikroskopowe poduszki powietrze, które wcześniej spłaszczone odzyskują swój kształt. Ta właściwość, zwana sprężystym powrotem (elastic return), charakteryzuje "dobry" korek i objawia się jego uszczelniającą zdolnością. Jego elastyczność pozwala mu przybrać formę szyjki butelki, niezależnie od jej kształtu (nawet nieregularnego), siła sprężystego powrotu trzyma go mocno wciśniętego w szklanych ścianach.

Nieprzepuszczalność. Jego nieprzepuszczalność jest spowodowana nie tylko przeciwpresją stosowaną przez gaz w komórkach, ale także obecnością wysokiej proporcji substancji tłuszczowych (suberyna, ceryna...) w membranie korka.

Izolację. Suberyna, substancja nietopliwa oraz nierozpuszczalna, czy to w wodzie, alkoholu, chloroformie, czy kwasach, zapewnia korkowi właściwości nieprzepuszczalne, które pozwalają komórkom wypełnić się powietrzem oraz przybrać silne zdolności izolacyjne i ochronne.

Obojętność. Jako, że jest tkanką martwą1 może być uznana za substancję obojętną, bez zapachu i smaku. Dlatego też ma silną higieniczną zaletę, bardzo docenianą przez przemysł zatyczek do butelek.

Adhezyjność. Jego przyleganie do szkła jest przede wszystkim konsekwencją siły rozszerzania elastycznego materiału w stosunku do sztywnej ściany, ale również dzięki, i jest to ważny punkt, wielu komórkom które podczas ściśnięcia udają mikroskopowe próżnie; te adhezyjne właściwości są dalej uwydatnione przez obecność substancji żywicznych w korku.

Trwałość. Korek jest bardzo odpornym materiałem, o dużej trwałości i niezwykłej zdolności do zachowania lub utrzymywania początkowych, niezmiennych właściwości. Możemy uznawać go za niezmienny i niezniszczalny materiał.


1 W chwili transformacji korek jest gotowany przez 75 minut, aby usunąć wszystkie organizmy, wyekstrahować zanieczyszczenia i uczynić komórki bardziej miękkie i elastyczne.