English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorzy:

Metodologia i Działalność

Ze względu na wyżej wymienione powody, Euronatura uruchomiła projekt dla informowania i promowania wizerunku korka wśród obywateli europejskich i producentów wina. Projekt opiera się na:

  • Tworzenie Możliwości Rozwojowych - promowanie współpracy i dzielenie się wiedzą o różnych aspektach korka, a przede wszystkim jego recyklingu;
  • Rzecznictwo i wsparcie rynkowe - popierać zmiany w polityce zakupu w sektorze wina i głównych dystybutorów wina;
  • A. Badania nad dziedzictwem - praca nad historycznym bogactwem tego sektora (www.joaquimvieiranatividade.com);
  • B. Badania nad recyklingiem – studium przypadku w Europie i Portugalia;
  • C. Tworzenie Międzynarodowej Sieci partnerów projektu;
  • D. Rozszerzenie badań przez Sieć partnerów projektu, tworzenie książki oraz seminarium, by zebrać partnerów projektu;
  • E. Wdrożenie nowych kampanii przez partnerów projektu.