English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponzoři:

Euronatura

Euronatura, centrum práva na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje (EN), je portugalská nevládní organizace, která se zabývá výzkumem v oblasti vědy, politiky a životního prostředí s důrazem na mezinárodní spolupráci. V roce 1997, kdy byla organizace založena, se Euronatura začala angažovat v otázkách klimatických změn, mezinárodního vodního hospodářství, ekonomie a životního prostředí. Od roku 2006 se zaměřuje na lesní porosty. V této oblasti zkoumá především historickou, socio-ekonomickou a marketingovou stránku problému a klade si za cíl trvale udržitelný rozvoj pro státy a sociální sféru.