English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponzoři:

Korkový les,
pramen přírodního bohatství

Pěstování korkových dubů tvoří základ "jednoho z největších lesních bohatství středozemních oblastí. Tato kultura je schopná přežít v takových podmínkách, kterým se umí přizpůsobit pouze malé množství rostlinných druhů. Kdyby nebylo těchto rozsáhlých ploch, některé vyprahlé oblasti by byly odsouzeny k extrémní chudobě".

Korkové porosty představují jednu z nejvyšších úrovní evropské biodiverzity a středozemní krajina se dokonce nachází mezi prvními 25 Hotspot, co se různorodosti týká.

Území korkových lesů také tvoří po tropických oblastech další oblast s obrovským přírodním bohatstvím (až 135 druhů na m2) a poskytuje útočiště několika ohroženým druhům, kterým hrozí vyhynutí. Za zmínku stojí např. rys pardálový nebo orel královský-iberský.

Síť Natura 2000 – evropský program, který se zabývá členěním přírodních oblastí podle stupně zachování vegetace, považuje korkové lesy (Habitat 6310 a 9310) za velmi důležitá území, co se biodiverzity týká.


Korek

Korek byl jako první materiál rostlinného původu, zkoumán pod mikroskopem Robertem Hookem v roce 1969 (Natividade, 1956).
Průnik tekutin a plynů skrz buněčné stěny je tak pomalý, že 1 mm korku, který je složen zhruba z 30 buněk, zaručuje téměř dokonalou nepropustnost.

Cork OakMnohostěnná buňka korku je spojena kontaktem se čtrnácti dalšími sousedními buňkami. Vzniká tak geometrický útvar, který umožňuje buňkám dokonalé spojení ze všech jejich stran. Takové uspořádání poskytuje také schopnost dokonale udržet teplotu.

Tajemství korkového špuntu spočívá právě v buněčné struktuře korku: síť buněčných stěn tvořených suberinem, ligninem, polysacharidy, pryskyřicí a dalšími látkami. Kombinace těchto látek umožňuje zátce udržet pevné a odolné uzavření láhve.