English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorlar:

Sonuç

Şu anda, mantar, kullanımı ve mantar endüstrisi de, tehdit altında gibi gözüküyor. Bu tehdidin başlıca nedeni klasik mantar tıpa yerine artan miktarda sentetik tıpa ve vidalı kapakların kullanımı. Ucuz ve daha az sorunlu hatalı şişeler , belli durumlarda mantar üzerinde rekabet avantajı için alternatif çözümler sunar.

Halbuki onlar doğal olmayan ürünler ve toprakda çözünebilirlikleri daha az. Mantar şarap tıpası için teke doğal malzeme olarak kalıyor. Mantarı biri tarafa ayırmak 400 yılı aşkın bir süre alır. Geri dönüşüm de mantar lehinde güçlü bir iletişim aracı olur.

Bir WWF çalışmasına göre, şişelerin % 95’i, 20 yıl içerisinde alüminyum veya plastik ile kapatılma riski taşımakta ve 2020 yılında mantar üretimi mevcut oranın üçte ikisi olacak.

Bu olgunun birinci sonucu; mantar fiyatında düşme, idare edilmesinin olası durdurulmasıyla meşe ormanlarının kullanımının azalması ve belirli bölgelerin yok olmasıdır. Üretim bölgesi tüm Akdeniz yüzeyi (Portekiz, İspanya, Fas ve Fransa) boyunca uzanır ve eğer WWF’nin tahmini doğrulanırsa sonuçlar dramatik olacaktır unutmamalıyız ki eşit miktarda önemli; geleneksel soyma ağacın sağlığını etkilemiyor ve aslında bu orman kaynağının yenilenmesine yardımda bulunur.

Mantar için şimdiki ve gelecekteki sorun, şarap şişesi kapatma yöntemi olarak egemen konumunu sürdürebilmesidir. Mantar geri dönüşüm kampanyalarının yapılması mantarın ekolojik karı üzerinde tüketici bilincinin yükselmesine olanak sağlar.