English Version Versão Portuguesa Version Française Versione Italiana Türkçe Sürüm Wersja Polski Variantă Română Ελληνική έκδοση Magyar Nyelv Český Jazyk Versión Española
Sponsorzy:

Projekt Kontekst

Od wieków lasy dębu korkowego pomagały przyrodzie i wiejskim obszarom żyć w harmonii, tworząc równowagę unikalnie opartą na korzyściach ekonomicznych, które przynoszą zatyczki do butelek wina dla właścicieli gruntów leśnych.
Równowaga ta jest teraz w niebezpieczeństwie, ponieważ produkty zastępcze dzień po dniu coraz częściej pojawiają się w sektorze sprzedaży butelek stanowiąc zagrożenie dla korka.
Brak nabywców na korek zmniejszył wartość lasów i umieszcza ich długoterminowe przetrwanie w niepewnej pozycji. Bez sprzedaży jego wartość zakończy się zniknięciem.
Korek jest szlachetnym materiałem z wieloma zaletami i jego tradycyjne użytkowanie jest prawdziwie kompatybilne z ochroną środowiska. Dlatego, jeśli produkcja korka nie jest już opłacalna, dęby korkowe będą szybko zastąpione przez inne, bardziej produktywne gatunki jak Eukaliptus wykorzystywany do masy papierniczej.

To dzięki eksploatacji kory i wykorzystywaniu żołędzi, drzewa dębu korkowego pozostają obecne w dużych ilościach. Zajmują one rozległe przestrzenie, które do dziś są bardzo bogate na poziomie krajobrazowy, jak również na poziomie fauny i flory. Chronią one także gleby przed erozją. Należy również podkreślić, że dobrze zarządzana eksploatacja korka nie jest w żaden sposób szkodliwa dla wzrostu drzewa. Ta rozległa kultura przetrwa, jednak tylko jeśli jest to ekonomicznie opłacalne. Prawdziwe zagrożenie polega na tym, że dęby korkowe będą stopniowo zastępowane przez inne, bardziej rentowne drzewa.
Podsumowując, ważnym jest polecanie w sektorze winiarskim pozostania wiernym tradycyjnym korkowym zamknięciom, które są kluczowe dla zachowania dębów korkowych w rejonie śródziemnomorskim.